Published News

The Ultimate Guide to chim giả

http://old.kam-pod.gov.ua/user/d5xrtvq982/

- Trong giai đoạn sử dụng, bạn bấm giữ nút ON/OFF trong vòng 3 giây đèn LED bắt đầu sáng chính thức phiên khiến việc. Bấm chọn chế độ rung cuộn để bắt đầu tiến hành mát xa khu vực âm vật và âm đạo. Bấm tiếp để