0
Rome Diamond Lotus được xây dựng ra nhiều giai đoạn gồm tổng phù hợp khu người dân chủ thấp tầng Palm Residences, quỹ nhà cao tầng Rome Diamond Lotus và Rome Diamond Lotus, những tòa nhà văn phòng, trung tâm mua

Comments